Zirkon Smile

Zircon Smile

Zirkonia har vært på dentalmarkedet siden 90-tallet, og videreutviklingen av materialet har vært formidabel. Det nye Zirkon Smile er mer translusent som gjør at det egner seg svært godt som monolittiske løsninger også i mer krevende estetiske soner.

Det har en styrke på 600 Mpa, som er 200 Mpa sterkere enn f.eks. e.max.

Fremstillingen skjer ved at kronen blir designet i avanserte CAD-programmer og frest ut på laboratoriet. Materialet blir så farget inn med en spesiell innfargingsteknikk, før det gjennomgår en lengre sintringsprosess. Det er nå klart for siste karakterisering og glans.

Med eget freseutstyr på laboratoriet har vi full kontroll på hele produksjonslinjen, og kan opprettholde den høye kvaliteten.

Andre fordeler er at kronen kan fremstilles uten modell. Ved å benytte et intraoralt skannersystem, tas et digitalt avtrykk, og filen sendes til oss for design og produksjon.
Denne produksjonsmetoden innebærer at vi kan levere arbeidene både raskere og rimeligere.

Kontaktinfo

Oslo Kristiansand
Besøk: Trondheimsveien 184, 0570 Oslo Besøk: Kirkegata 54, 4612 Kristiansand S
Post: Postboks 6553, Rodeløkka, 0501 Oslo Post: Postboks 368, 4664 Kristiansand S
Telefon: 22 19 93 96 Telefon: 40 00 10 56
postoslo@dentalforum.no post@dentalforumkrs.no