Import

Kort vei til høy kvalitet via Dentalforum

Ønskes et rimeligere alternativ, kan vi tilby løsninger fra vårt samarbeidende laboratorie i Kina. Vi har en tett dialog med miljøet i denne delen av verden, og kursing og kompetanseoverføring er en viktig del av en løpende, faglig dialog.

Vi legger stor vekt på at de importerte arbeidene tilfredsstiller våre spesifikasjoner, tannlegens krav og pasientens behov. Våre samarbeidspartnere produserer i henhold til våre standarder, og arbeidene blir administrert fra våre laboratorier med de samme rutiner for kvalitetssikring som for våre øvrige arbeider.

Alle arbeidene tilfredstiller kravene i direktiv 93/42/EEC, vedlegg 1. Med hvert arbeid følger en lovpålagt samsvarserklæring som inneholder informasjon om bl.a produkt og materialer.  

Vi har faste ukentlige sendinger hver tirsdag og fredag. Opphenting med bud må skje senest kl 12:00 på sendingsdagen. Ferdig arbeider returneres til kunde 7 arbeidsdager senere innen Kl 12:00.

 

Atlas annonse

 

Kontaktinfo

Oslo Kristiansand
Besøk: Trondheimsveien 184, 0570 Oslo Besøk: Kirkegata 54, 4612 Kristiansand S
Post: Postboks 6553, Rodeløkka, 0501 Oslo Post: Postboks 368, 4664 Kristiansand S
Telefon: 22 19 93 96 Telefon: 40 00 10 56
postoslo@dentalforum.no post@dentalforumkrs.no