Om oss

Historikk

Dentalforum as ble stiftet i 1985, og firmaet har fra starten av vært et laboratorium i stadig vekst. Dentalforum består i dag av to selvstendige laboratorier, ett i Oslo og ett i Kristiansand. Vi er i dag 17 ansatte på laboratoriet i Oslo og 10 ansatte i Kristiansand.

Formål

Dentalforum skal produsere og videreformidle tanntekniske arbeider av høy kvalitet. Det blir alltid lagt vekt på at produktene skal være funksjonelle, teknisk riktige og estetiske. Dentalforum leverer et vidt spekter av tanntekniske arbeider som skal tilfredsstille alle typer behov og ønsker så sant disse er forenlig med våre og fabrikantenes krav til styrke og kvalitet.

Kvalitetssikring 

Dentalforum har høy fokus på kvalitetssikring og all produksjon tilfredsstiller kravene i direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Alle materialer som inngår i våre produkter er CE-merket og behandles alltid som forskrevet av produsent. Med hvert arbeid følger i tillegg til nota en samsvarserklæring som forteller hvilke materialer som er benyttet, hvilke tenner det gjelder, behandlende tannleges navn og pasient ID. Sammtidig lagres opplysninger om evt. avvik og hvilke batcher som er benyttet på de materialer der dette er påkrevd. Alt blir journalført i vår elektroniske pasientjournal som tilfredstiller kravene stilt av Norske helsemyndigheter.

Målsetting

Dentalforum vil også i fremtiden arbeide for å levere tanntekniske arbeider av høy kvalitet, slik at vi tilfredsstiller våre kunders og pasienters behov. Dentalforum ser det som sin oppgave å følge med i utviklingen og oppdatere sine kunder.

Kontaktinfo

Oslo Kristiansand
Besøk: Trondheimsveien 184, 0570 Oslo Besøk: Kirkegata 54, 4612 Kristiansand S
Post: Postboks 6553, Rodeløkka, 0501 Oslo Post: Postboks 368, 4664 Kristiansand S
Telefon: 22 19 93 96 Telefon: 40 00 10 56
postoslo@dentalforum.no post@dentalforumkrs.no