Egenproduksjon

Dentalforum Oslo og Dentalforum Kristiansand er to av Norges mest moderne laboratorier. Her står pasienten og høyestetikk i fokus. Vi har gode pasientfasiliteter og har daglig pasienter inne for for innprøving og ferdiggjøring av tannerstatninger. 

Vår visjon er at vi ved hjelp av fagkunskap og høy håndtverksmessig standard skal finne førsteklasses løsninger på alle tanntekniske utfordringer. Det vi leverer skal fremså som like godt som orginalen, -og oppleves av pasienten som like godt og naturlig som det som har gått tapt.

Derfor sier vi at "ingenting er uerstattelig", -ikke fordi det er en absolutt sannhet (det finnes jo faktisk uerstattelige ting), men fordi det sier noe om våre ambisjoner. Samtidig sier det noe om hvorfor du er tjent med å være kunde hos oss.

 

Piano annonse

Kontaktinfo

Oslo Kristiansand
Besøk: Trondheimsveien 184, 0570 Oslo Besøk: Kirkegata 54, 4612 Kristiansand S
Post: Postboks 6553, Rodeløkka, 0501 Oslo Post: Postboks 368, 4664 Kristiansand S
Telefon: 22 19 93 96 Telefon: 40 00 10 56
postoslo@dentalforum.no post@dentalforumkrs.no